Om Företaget

Team Skog HB startades 1988 av Jan Persson, Brände och Erik Lundgren, Risböle. Dessförinnan arbetade båda som huggare och maskinförare åt Martinsons Trä, Bygdsiljum. I samband med starten inköptes en skogstraktor, Volvo BM 868, byggd för träddelsdrivning.
Men redan efter ett år gick man över till konversionell gallring och investerade i en beståndsgående gallringsskördare av märket Finntrack.

1990 övertog Jan hela verksamheten och i samband med detta ombildades även företaget till Team Skog AB.

1992 startades ett samarbete med Flarkens Skog och knog. Företaget ombesörjde transporten av virket fram till väg och ägare till skogstraktorn var Bernt-Ove och Anders Karlsson.

1994 investerade Team Skog i en ny beståndsgående skördare, en Steber BGS och två år senare byttes den mot en nyare modell.

1997 började byggandet av en verkstad, en investering som har varit bra för både kropp och själ har det visat sig genom åren. Hittills har det reparerats och skapats otaligt många konstruktioner och lösningar, men också nya ordformer och svordomar.
 

Våren 2001 köptes en Valmet 901 och en arbetskoja. Under sommaren renoverades Valmeten för att nästkommande år köras av sonen Jimmy. Han gick då sista året på skogsbruksgymnasiet och körde Valmeten under sin praktik, lov och helger.

År 2002 avslutade Jimmy sin utbildning och då inköptes en ny Gremo skördare som han kör på heltid.

Den 8 januari 2005, drabbades södra Sverige av stormen Gudrun. Efter det kom en förfrågan från Weland AB - ägare till Gremo – om att hjälpa till med upparbetning av stormfälld skog. I början av februari ställdes maskinerna på trailern, destination Smålandsstenar. I fem månader kapades liggande träd i de småländska skogarna innan vi ledsnade och ville komma hem och avverka stående skog. Många minnen kommer dock från denna tid och det är verkligen en resa vi inte ångrar vi har gjort.

2007 tog Team Skog även över transporten av virket fram till väg. En begagnad Ponsse Buffalo köptes in och 2 personer anställdes.

 

Maskinparken har under åren uppgraderats. Den hittar ni under fliken tjänster/maskiner

 

           Volvo BM 868                                  

 

                    

             Verkstaden

 

Miljö och kvalitetVi arbetar aktivt för att förebygga körskador vid/på vattendrag och ståndorter med känslig mark. På bilden ser vi ett exempel på en bro som vi byggt i Kålaboda med vår skotare. Det gjordes för att förhindra körskador och slamtransport i bäcken. Bron byggdes med "markskonare" och massaved. Senare lades även ris på bron för att ytterligare förstärka och för att inte skada markskonarna.


 

Vi vill erbjuda alla våra kunder, från skogsbolag och sågverk till privata markägare, en tjänst som håller hög kvalité. Därför gör vi kvalitetsuppföljningar regelbundet och har en ständig dialog med kunderna om hur de vill ha arbetet utfört. Detta gör att de kan känna sig trygga när de anlitar oss.